Anjeliertje no.9

Beste ouders/verzorgers,

Vandaag hebben , bijna alle, kinderen weer lesmateriaal op school opgehaald. Fijn om iedereen weer even te zien! Als het nog niet gelukt is om het lesmateriaal op te halen, kunt u dat vandaag of eventueel dinsdag onder schooltijden nog doen!

In de bijlage vindt u "het Anjeliertje" no. 9!

Fijn weekend!

Anjeliertje 2020 2021 nr. 9
Vrijdag 15 januari: ophalen lesmateriaal

Beste ouders/verzorgers, 

Aangezien de scholen langer gesloten blijven, is het voor de meeste groepen nodig om weer lesmateriaal op te halen die nodig zijn voor het thuisonderwijs. Aanstaande vrijdag, 15-1, hebben wij weer een ophaalmoment georganiseerd. 

De ouders van de kinderen van de groepen 1-2 kunnen weer, net als bij de vorige keer, de spullen ophalen bij de deur of raam van hun lokaal.  

De kinderen van de groepen 3, 4, 5, 6 en 8 (groepen 7 dus niet!!) kunnen in hun eigen klas de klaargelegde spullen op komen halen. Graag zelf hiervoor een tas meenemen!! 

 Het ophalen van de spullen doen wij weer in etappes,  

Vrijdag 15 januari om: 

9.00 uur – 9.15 uur: de kinderen met de achternamen die beginnen met de letter A t/m H. 

9.15 uur – 9.30 uur: de kinderen met de achternamen die beginnen met de letter I t/m N. 

9.30 uur- 9.45 uur: de kinderen met de achternamen die beginnen met de letter O t/m Z. 

Wij mogen helaas geen ouders toelaten in de school, dus als u buiten wilt wachten dan kan uw zoon/dochter de spullen uit de klas ophalen. 

De kinderen van de groepen 3 t/m 5 kunnen naar binnen via de hoofdingang van de school. 

De kinderen van groep 6 en 8 kunnen naar binnen via de zij ingang van de school.  

De kinderen die deze dag op school zijn in verband met de noodopvang, nemen de spullen aan het einde van de dag mee. 

Mocht het niet lukken om de spullen op te halen, misschien kan iemand anders het ophalen en meenemen? Lukt dit echt niet, wilt u dat dan aan de leerkracht doorgeven? 

Tot vrijdag!! 

Kerstfeest op de Anjelier

Beste ouders/verzorgers,

Over twee weken vieren we het kerstfeest op de Anjelier. Het kerstfeest is dit jaar niet, zoals eerder is gecommuniceerd op de donderdag 17 december, maar op vrijdag 18 december.

Vanwege de coronamaatregelen kunnen we geen kerstdiner houden. Ook wordt het kerstverhaal dit jaar niet opgevoerd in de Agathakerk, maar speelt het kerstverhaal speelt zich af in de eigen klassen.

Op vrijdag 18 december neemt elk kind zijn eigen kerst- lunch mee. Dit zal op feestelijke wijze genuttigd worden. Meer informatie krijgt u hier nog over.

Vrijdag 11 december is het "Vrolijke kerstdag". Iedereen mag (op een) vrolijk/ gezellig/ feestelijk gekleed op school komen. 

Dinsdag 15 december zullen een paar kinderen onder begeleiding de gemaakte kerstkaarten brengen naar een aantal bejaardentehuizen in Beverwijk. 

Dit om aandacht te schenken aan ouderen in de bejaardentehuizen.

 

Anjeliertje no.8

Beste ouders/verzorgers,

In de bijlage vindt u het Anjeliertje no. 8.

Voor iedereen een fijn Sinterklaas-feest!
Anjeliertje 2020 2021 nr. 8
Anjeliertje no. 7

Beste ouders/verzorgers,

In de bijlage vindt u het Anjeliertje no. 7. Met onder andere informatie over het Sint-feest, uitslag van de MR verkiezing en diverse berichten van SchoolWapps.

Voor iedereen een fijn weekend en tot maandag!

Anjeliertje 2020 2021 nr. 7
Protocol basisonderwijs i.v.m. corona

Beste ouders/verzorgers,

Onlangs hebben wij een aangepast protocol i.v.m. de huidige coronamaatregelen ontvangen, dit hebben wij toegespitst op onze school.

Wij werken volgens dit protocol.

In de bijlage kunt u het protocol inzien.


Protocol basisonderwijs De Anjelier 2020 10 20
Anjeliertje no. 6

Beste ouders/verzorgers,

In de bijlage vindt u het Anjeliertje no. 6.

Anjeliertje 2020 2021 nr. 6 (2)
Inning en verlaging ouderbijdrage

Beste ouder(s) / verzorgers,

Binnenkort worden de ouderbijdragen weer geïnd. Welke ouderbijdragen zijn dit?

Ouderbijdrage voor extra activiteiten

Wij vragen u jaarlijks om een vrijwillige ouderbijdrage. Wij gebruiken deze bijdrage voor alle leuke - en onmisbare - feesten en activiteiten op school, die niet door het rijk bekostigd worden: bijvoorbeeld de kosten om het sinterklaasfeest te organiseren, sinterklaascadeautjes, een kerstattentie, Kerst en Pasen, de sportdagen en het afscheidsfeest van de groepen 8. 

De vrijwillige ouderbijdrage was vorig schooljaar €25,- per kind (per jaar).

Bijdragen voor schoolreisje en schoolkamp

Ook vragen wij een bijdrage voor specifieke activiteiten die gebonden zijn aan de groep waar uw kind(eren) in zit(ten), zoals schoolreisjes en het schoolkamp van de groepen 8. Vorig schooljaar ging het schoolreisje niet door. Wij hopen dat het dit schooljaar wel weer kan. Alleen de ouder die vorig jaar het schoolreisje nog niet hebben voldaan, ontvangen hiervoor nog een bericht.

Bijdrage pauzevervanging

Sinds enkele jaren is hier de bijdrage pauzevervanging bijgekomen. Met uw bijdrage van €50,- per kind kunnen wij professionele opvang tijdens de lunchpauze aanbieden. De leerkrachten hebben tijdens de pauzevervanging hun (wettelijk verplichte) lunchpauze. De professionele pedagogisch medewerkers van kinderopvangorganisatie stichting Welschap begeleiden de leerlingen tijdens hun lunchpauze.


Wat is er dit schooljaar anders en waarom?

Het is heel belangrijk dat alle ouders alle bijdragen betalen. Dit schooljaar hebben eenmalig we de ouderbijdrage voor de extra activiteiten verlaagd tot € 12,00. Hiermee kunnen we deze activiteiten van dit schooljaar bekostigen. We vragen met klem of u € 50,00 voor de pauzevervanging wilt overmaken. De eventuele tekorten die ontstaan als ouders de bijdrage niet hebben betaald, drukken op de begroting van de school. Dit houdt in op de gelden die er zijn om onderwijsleermiddelen aan te schaffen ( boeken, schriften, verf, etc.) .

Hoe nu verder?

In november ontvangt u een mail van Stichting Fedra over de wijze van innen van de ouderbijdragen. Fedra int de ouderbijdragen centraal met het digitale systeem van WIS Collect. De school krijgt de middelen vervolgens via Fedra binnen. Het digitaliseren en het centraliseren van de inningen heeft veel voordelen: het is eenvoudiger, overzichtelijker, tijdbesparend en veiliger. 


Ik hoop u zo voldoende geïnformeerd te hebben.


met vriendelijke groet,

Ton Minneboo

 

 

MR verkiezingen, het voorstellen van de kandidaten

Beste ouders/verzorgers,

De MR heeft onlangs een oproep gedaan om een nieuw MR lid te werven. Hier zijn diverse reacties op gekomen.

In de bijgevoegde bijlage stellen de ouders die zich kandidaat hebben gesteld voor de MR zich aan u voor.

Uw zoon/dochter krijgt a.s. vrijdag het stembiljet mee. Het stembiljet wordt eenmalig meegegeven aan de oudste van uw gezin.

De MR wil u vragen om uw voorkeur voor een kandidaat aan te geven op het stembiljet. Graag ontvangen wij uw stembiljet voor 6 november retour. U kunt het stembiljet mee geven aan uw zoon/dochter. De leerkracht zal de stembiljetten in de doos doen die hiervoor gemaakt is. 

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

Met vriendelijke groet,

Monique Visser

Voorstellen kandidaten MR
Anjeliertjes nr. 1, 2 en 3

Ter completering hierbij onze nieuwsbrieven die vanaf het begin van het schooljaar verstuurd zijn.

Anjeliertje 2020 2021 nr. 1
Anjeliertje 2020 2021 nr. 2
Anjeliertje 2020 2021 nr. 3
Bibliotheek
Op de eerste verdieping van onze school is er een kleine bibliotheek voor de groepen 6, 7 en 8.
Lees meer
Keurmerk BeterBoek
Onze school is sponsor van het maatschappelijke project voor de kinderafdeling van het Rode Kruisziekenhuis in Beverwijk.
Lees meer
Thuiswerken tijdens Coronacrisis
Thuisonderwijs tijdens de Coronacrisis
Lees meer
Samen werken aan het ontwikkelen van eigen wijsheid